• SundsvallsTidnings drake

 • Sundfrakts drake, Sunde

 • Muggar

 • Mask, rödlera

 • Tovad kudde med fårskinn

 • Väst möter tredjevärlden gips, cernitlera

 • Rakubränd katt

 • Tackfjusat glasfat

 • Rakubränt fat med katt

 • Fat med katt

 • Stor torso

 • Katt, rakubränd keramik

 • Liten torso

 • Rakubränd katt

 • "Fiddeli", rakubränd keramik

 • "Katt-räv",rakubränd keramik

 • Fat med katt, keramik